AİG Hukuk Bürosu, uzmanlık alanlarına göre müvekkillerine en iyi ve en güvenilir hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetini sunmak için bir araya gelmiş avukatlardan oluşmaktadır.

 

FAALİYET ALANLARI

Şirketler Hukuku

AIG Hukuk Bürosu; şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü gibi şirketler hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Gayrimenkul Hukuku

AIG Hukuk Bürosu; tapu ve kadastro işlemleri, hazineye ait taşınmazların tasarrufu, imar uygulamaları gibi gayrimenkul mülkiyetini ilgilendiren konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık vermekte ve bu gibi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Miras Hukuku

AIG Hukuk Bürosu; vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık vermekte ve mirasın reddi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebi ile istihkak davası gibi miras hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

İş Hukuku

AIG Hukuk Bürosu; hem işçi hem de işveren vekili olarak işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

İcra Ve İflas Hukuku

AIG Hukuk Bürosu, müvekkillerinin alacaklarının gerek haciz gerekse iflas yoluyla takibini yapmakta ve icra ve iflas hukukundan kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit gibi davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Sözleşmeler Hukuku

AIG Hukuk Bürosu, müvekkillerinin talepleri doğrultusunda özel borç ilişkilerinden kaynaklanan; satış sözleşmeleri, kira sözleşmesi, eser sözleşmesi gibi çeşitli sözleşmeleri titizlikle hazırlamakta ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

AIG Hukuk Bürosu, fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak müvekkillerinin talepleri doğrultusunda mali hak devri ve lisans sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve fikri mülkiyet hukuku alanında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü için avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Rekabet Hukuku

AIG Hukuk Bürosu; haksız rekabet ve yaptırımları, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devirler gibi rekabet hukuku ile ilgili konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

Arabuluculuk

AIG Hukuk Bürosunda, tarafların aralarındaki hukuki uyuşmazlıkları tarafsız üçüncü bir kişinin yardımıyla dostane bir biçimde çözmesine olanak sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuk hizmeti de sunulmaktadır.

 

Ceza Hukuku

AIG Hukuk Bürosu gerek Soruşturma evresinde gerekse kovuşturma evresinde, şüpheli/sanık müdafii veya mağdur vekili sıfatıyla müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.